Членове на Управителния съвет

Десислава Цонева

 

Уляна Пръмова

 

Димитър Цонев

Председател на управителния съвет