fbpx

В подкрепа на качествената българска журналистика

Награди за телевизионни журналисти

Фондация Димитър Цонев връчва своите ежегодни награди на действащи ТВ журналисти – една в категория водещ и една в категория репортер.

Конкурс за студенти по журналистика

Фондация Димитър Цонев преустановява провеждането на своя конкурс за студенти по журналистика. Конкурсът няма да бъде проведен тази година.

Нашата мисия

Фондация “Димитър Цонев” е създадена в подкрепа на качествената българска журналистика.

 

Какво имаме предвид, когато казваме качествена?

 

На пръв поглед ‘качествена’ изглежда като нещо много субективно и зависимо от интересите, знанието и предпочитанията на човек.

 

Не съществуват универсални критерии за качество, които да са ясно определени и възприети от всички. Преценките спрямо качество са често зависими от културата или свързани със социално-икономическата среда, ниво на образование. Интересно е да се отбележи, че дори наградата Пулицър – най-известната журналистическа награда – няма набор от критерии за определяне какво прави една журналистическа творба заслужаваща да спечели наградата.

 

Бихме могли да погледнем на качеството от три основни перспективи: Можем да гледаме на него от перспективата на обществото – до колко добре журналистът се справя да информира, образова и ангажира неговата публика? Какво мисли публиката за представянето на журналиста?

 

Бихме могли да гледаме на качеството и от перспективата на журналистическата гилдия, както и от академична перспектива. Тези две перспективи са дълбоко различни от перспективата на обществото, което понякога показва предпочитание към жълтините и безценностното шоу пред журналистиката, стремяща се да бъде истинна и образоваща.

 

Ние вярваме обаче, че има стандарти и кодекс на поведение, които са основни за качествената журналистика. Тези фактори са много свързани с ролята на свободните медии в демократичните общества. Ако този вид качествена журналистика изчезне, ние всички ще бъдем в сериозна беда.

 

Добре функциониращата демокрация има нужда от информирано общество. За да бъдат активни членове на обществото, гражданите имат нужда да знаят какво се случва в обществото и в света. Журналистиката е най-достъпният и най-солидният източник на това знание.

 

Джон К. Мерил (американски професор по журналистика с редица книги по темата) определя следните индикатори за качествена журналистика: Тя е свободна, смела, независима, ориентирана към актуалното и различните гледни точки. Освен това тя е и отговорна към читателите.

 

Бихме могли да извлечем много определения за това кое прави журналистиката качествена. Но когато попитаме журналисти и академици в областта “Какво прави журналистиката качествена?”, често техният отговор е “Ще познаеш качествената журналистика, когато я видиш. Или по-скоро: непременно ще разбереш, когато качеството липсва.”

 

Със своите дейности Фондация “Димитър Цонев” цели да подкрепя, подпомага, насърчава качествената журналистика и развитието на кадри, които ще работят в тази сфера.

 

Източник, използван при съставянето на текста: “What is quality journalism and how it can be saved” by Johanna Vehkoo