fbpx

В подкрепа на качествената българска журналистика

Награди за телевизионни журналисти

Фондация Димитър Цонев връчва своите ежегодни награди на действащи ТВ журналисти – една в категория водещ и една в категория репортер.

Конкурс за студенти по журналистика

Фондация Димитър Цонев провежда своя ежегоден конкурс за студенти по журналистика – бакалавър. Темата на тазгодишния конкурс е “Героизъм по време на пандемия”.

Нашата мисия

Фондация “Димитър Цонев” е създадена в подкрепа на качествената българска журналистика.

 

Какво имаме предвид, когато казваме качествена?

 

На пръв поглед ‘качествена’ изглежда като нещо много субективно и зависимо от интересите, знанието и предпочитанията на човек.

 

Не съществуват универсални критерии за качество, които да са ясно определени и възприети от всички. Преценките спрямо качество са често зависими от културата или свързани със социално-икономическата среда, ниво на образование. Интересно е да се отбележи, че дори наградата Пулицър – най-известната журналистическа награда – няма набор от критерии за определяне какво прави една журналистическа творба заслужаваща да спечели наградата.

 

Бихме могли да погледнем на качеството от три основни перспективи: Можем да гледаме на него от перспективата на обществото – до колко добре журналистът се справя да информира, образова и ангажира неговата публика? Какво мисли публиката за представянето на журналиста?

 

Бихме могли да гледаме на качеството и от перспективата на журналистическата гилдия, както и от академична перспектива. Тези две перспективи са дълбоко различни от перспективата на обществото, което понякога показва предпочитание към жълтините и безценностното шоу пред журналистиката, стремяща се да бъде истинна и образоваща.

 

Ние вярваме обаче, че има стандарти и кодекс на поведение, които са основни за качествената журналистика. Тези фактори са много свързани с ролята на свободните медии в демократичните общества. Ако този вид качествена журналистика изчезне, ние всички ще бъдем в сериозна беда.

 

Добре функциониращата демокрация има нужда от информирано общество. За да бъдат активни членове на обществото, гражданите имат нужда да знаят какво се случва в обществото и в света. Журналистиката е най-достъпният и най-солидният източник на това знание.

 

Джон К. Мерил (американски професор по журналистика с редица книги по темата) определя следните индикатори за качествена журналистика: Тя е свободна, смела, независима, ориентирана към актуалното и различните гледни точки. Освен това тя е и отговорна към читателите.

 

Бихме могли да извлечем много определения за това кое прави журналистиката качествена. Но когато попитаме журналисти и академици в областта “Какво прави журналистиката качествена?”, често техният отговор е “Ще познаеш качествената журналистика, когато я видиш. Или по-скоро: непременно ще разбереш, когато качеството липсва.”

 

Със своите дейности Фондация “Димитър Цонев” цели да подкрепя, подпомага, насърчава качествената журналистика и развитието на кадри, които ще работят в тази сфера.

 

Източник, използван при съставянето на текста: “What is quality journalism and how it can be saved” by Johanna Vehkoo